Portefeuille Sport


Als woordvoerder sport wil ik een echt aanspreekpunt voor het werkveld zijn. Sport staat twee keer per jaar regulier op de agenda en de extra keren gebeurt dat omdat er iets negatiefs gebeurt. Bijvoorbeeld als een scheidsrechter door geweld overlijdt of als het Olympisch Plan onder vuur ligt. Ik wil juist laten zien hoe fantastisch sport is.

De VVD is dé sportpartij bij uitstek. Sporten en bewegen zijn belangrijk voor je gezondheid, voor het deelnemen aan de samenleving, om met winst en verlies te leren omgaan en om prestaties neer te zetten. Daarnaast is sport iets dat ons bindt en waar we trots op kunnen zijn: we juichen allemaal wanneer het Nederlands elftal speelt of wanneer Nederland een gouden medaille wint. De VVD is trots op onze topsporters die Nederland voortbrengt. Zij zetten ons land op de kaart en geven het goede voorbeeld aan onze jeugd.

De VVD wil ruimte bieden aan mensen die hun sportdromen willen waarmaken. Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sport bevordert veiligheid en gezondheid. Het helpt schooluitval en criminaliteit te voorkomen – onze jeugd moet daarom vroeg in aanraking komen met sport en sport moet voor hen toegankelijk zijn. Daarom zet de VVD er op in dat scholen en buitenschoolse opvang samen werken om kinderen meer en vooral goed te laten bewegen. Goed bewegingsonderwijs gegeven door vakleerkrachten maar buurtsportcoaches hebben hier ook een belangrijke taak in.