In de Kamer

 • Sport

  161006 Kamervragen over ...

  Schriftelijke vragen over de gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden

  Lees meer
 • Kamervragen

  07-04-2016 Kamervragen ...

  07-04-2016 Kamervragen over de opmerking van Blatter dat het WK-bid van Nederland en België altijd kansloos is geweest.

  Lees meer
 • Kamervragen

  12-02-2016 Kamervragen ...

  12-02-2016 Kamervragen over het bericht 'Nederland als knooppunt voor wildstropers'

  Lees meer
 • Kamervragen

  160414 Vragen van de ...

  14-04-2016 Kamervragen over de te verwachten chaos in het (openbaar) vervoer in Noord-Kennemerland vanaf april 2016

  Lees meer
 • Kamervragen

  160531 Kamervragen en ...

  ‘Grutto of kraai: voor wie moet je kiezen’?

  Lees meer
 • Kamervragen

  20-01-2016 Kamervragen ...

  20-01-2016 Kamervragen over het bericht 'Bureaucratie verdrijft de jager uit het Groene Hart'

  Lees meer
 • Kamervragen

  23-02-2016 Kamervragen ...

  23-02-2016 Kamervragen over de financiering van sport door het Rijk

  Lees meer
 • Moties

  01-12-2015: Motie van ...

  01-12-2015 motie over het inzetten van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur

  Lees meer
 • Moties

  14-10-2015 Motie Beheer ...

  Motie om het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen over te dragen aan Flevoland

  Lees meer
 • Moties

  22-03-2016 Motie van de ...

  Motie over de afbouw van dierproeven op niet-humane primaten

  Lees meer
 • Moties

  23-11-2015 Motie over ...

  23-11-2015 Motie over het geven van prioriteit aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij Sportimpulssubsidies

  Lees meer
 • Moties

  Initiatiefnota ...

  Vakleerkrachten in het basisonderwijs

  Lees meer
 • Onderwijs

  Vragen van de leden ...

  Schriftelijke vragen over moskee-schoolreis

  Lees meer
 • Onderwijs

  Vragen van het lid ...

  Schriftelijke vragen over het bericht ‘Verval in de gymzaal: kapotte trampolines en turnbruggen’

  Lees meer
 • Onderwijs

  Vragen van het lid ...

  Schriftelijke vragen over experimentele klas voor hoogbegaafde leerlingen in Leiden (LIVE)

  Lees meer
 • Sport

  160606 Kamervragen en ...

  Kamervragen en antwoorden over de Grand Prix

  Lees meer
 • Kamervragen

  02-04-2014 Kamervragen ...

  Het bericht Wolf krijgt 'verblijfsvergunning'

  Lees meer
 • Kamervragen

  02-11-2015 Kamervragen ...

  Beantwoording vragen over de berichtgeving 'Dinkelland tegen besluit EZ over Natura 2000' en 'Geen naaldbossen in Twente'

  Lees meer
 • Kamervragen

  02-12-2013 Kamervragen ...

  Kamervragen over het uitbreiden in oppervlakte van bestaande Natura 2000-gebieden

  Lees meer
 • Kamervragen

  03-11-2014 Kamervragen ...

  De aangepaste begrenzing van Natura 2000-gebieden na uitspraken van de Raad van State

  Lees meer
 • Kamervragen

  03-11-2014 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht Springendal bij Vasse definitief Natura 2000-gebied, boeren teleurgesteld

  Lees meer
 • Kamervragen

  06-03-2014 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht ‘Boeren Dinkelland halen gelijk bij RvS’

  Lees meer
 • Kamervragen

  06-11-2013 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht Broedvogels verdwijnen uit Oostvaardersplassen

  Lees meer
 • Kamervragen

  10-04-2015 Kamervragen ...

  De Nederlandse implementatiewijze van de Vogel- en Habitatrichtlijn

  Lees meer
 • Kamervragen

  12-06-2015 Kamervragen ...

  Kamervragen over de aanwijzing Binnenveld in Veenendaal als Natura2000-gebied

  Lees meer
 • Kamervragen

  12-11-2013 Kamervragen ...

  Kamervragen over Hondsdolheid

  Lees meer
 • Kamervragen

  14-11-2013 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht Drenthe schort verlenen vergunning op

  Lees meer
 • Kamervragen

  15-04-2015 Kamervragen ...

  Loslopende reeën ter hoogte van de Oostvaardersplassen

  Lees meer
 • Kamervragen

  16-02-2015 Kamervragen ...

  Het bericht 'mug met virus groeit hard in poldermoeras'

  Lees meer
 • Kamervragen

  16-04-2015 Kwaliteit ...

  Vragen van de leden Rudmer Heerema (VVD) en Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu

  Lees meer
 • Kamervragen

  160204 Kamervragen over ...

  04-02-2016 Kamervragen over het bericht ‘Uitbraak Zikavirus: miljoenen besmettingen verwacht’ en ‘Experts waarschuwen: Zikavirus

  Lees meer
 • Kamervragen

  17-10-2015 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht ‘‘extra geld voor controleurs natuurgebieden’’

  Lees meer
 • Kamervragen

  18-06-2014 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht ‘Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Buurserzand & Haaksbergerveen houdt stand’

  Lees meer
 • Kamervragen

  19-12-2013 Kamervragen ...

  Kamervragen over Natura 2000-complementaire doelen

  Lees meer
 • Kamervragen

  20-01-2014 Kamervragen ...

  Kamervragen over uitbreiding van vergunningsplicht bij natuur

  Lees meer
 • Kamervragen

  21-01-2014 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht over de visie van natuurclubs op het Waddengebied in relatie tot de Natuurwet

  Lees meer
 • Kamervragen

  27-03-2015 Kamervragen ...

  De verslechtering van de treinverbinding tussen Alkmaar en Den Haag/Rotterdam

  Lees meer
 • Kamervragen

  27-09-2013 Kamervragen ...

  Kamervragen over het bericht ‘Grond natuurclubs moet in de verkoop; Een à twee miljard ten onrechte verkregen subsidies’

  Lees meer
 • Kamervragen

  Schriftelijke vragen ...

  Vragen van de leden Heerema en De Boer over peilverhoging Lauwersmeer aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

  Lees meer
 • Moties

  01-10-2013 Motie over ...

  Motie van de leden Heerema en Geurts over het in kaart brengen van kosten voorafgaand aan de aanwijzing van gebieden

  Lees meer
 • Moties

  01-10-2013 Motie over ...

  Motie van de leden Heerema en Dijkgraaf over polder Stein niet aanmelden als Habitatrichtlijngebied

  Lees meer
 • Moties

  06-11-2013 Motie over ...

  Motie van het lid Heerema over geen protocollen meer voor de stranding van tand- en baleinwalvissen

  Lees meer
 • Moties

  11-12-2014 Motie over ...

  Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de Engbertsdijksvenen

  Lees meer
 • Moties

  11-12-2014 Motie over ...

  Motie van de leden Rudmer Heerema en Jacobi over een creatieve invulling van de opgave voor het Buijtenland van Rhoon

  Lees meer
 • Moties

  11-12-2014 Motie over ...

  Motie van de leden Rudmer Heerema en Jacobi over evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst

  Lees meer
 • Moties

  12-12-2013 Motie over ...

  Motie van het lid Heerema c.s. over een andere invulling van het Buijtenland van Rhoon

  Lees meer
 • Moties

  14-04-2015 Motie over ...

  Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het niet uitbreiden van het verbod naar andere diersoorten

  Lees meer
 • Moties

  14-11-2013 Motie over ...

  Motie van de leden Heerema en Ouwehand over een inventarisatie van belemmerende wet- en regelgeving

  Lees meer
 • Moties

  30-01-2014 Motie over ...

  Motie van de leden Rudmer Heerema en Jacobi over het inzetten op het ontnemen van criminele winsten

  Lees meer