Portefeuille Onderwijs

Ieder kind verdient het onderwijs dat hij of zij nodig heeft. De basisschool en de middelbare school zijn de ideale plaats voor kinderen om hun talenten te ontdekken te ontwikkelen. 

Ik wil ervoor zorgen dat onze juffen en meester niet onnodig veel administratie moeten doen. Dat verhoogt hun werkdruk en maakt het vak van leraar minder leuk. Dat heb je gekozen omdat je met kinderen wilt werken, niet om urenlang verslagen te schrijven. Kortom, terug naar de kern: gewoon goed lesgeven.

Ik blijf me natuurlijk ook keihard inzetten om op alle basisscholen vakleerkrachten voor gymles te krijgen. Het is ongelooflijk belangrijk dat onze kinderen goed leren bewegen en met elkaar leren omgaan.