Vragen van de leden Rudmer Heerema en Becker (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht: ‘Onvrede over moskee-schoolreis’

 

Vragen van de leden Rudmer Heerema en Becker (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht: ‘Onvrede over moskee-schoolreis’(1)


Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat een groot aantal Nederlandse scholen klassikale moskeebezoeken organiseert waar onder andere uitgelegd wordt ‘hoe ze moeten bidden’ en dat er weinig kans is dat het protest van ouders door de schoolleiding wordt gehonoreerd? Zo ja, is het geschetste beeld juist?

 

Vraag 2

Kunt u aangeven op hoeveel scholen sprake is van klassikale moskeebezoeken als onderdeel van het lesprogramma, in het kader van welk onderdeel uit de kerndoelen deze bezoeken plaatsvinden en wat de denominatie is van de meeste scholen die dit soort bezoeken organiseren?

 

Vraag 3.

Is het juist dat ouders, in ieder geval op een openbare school, vrij zijn om te bepalen of zij hun kind willen laten deelnemen aan lesonderdelen waarin sprake is van fysiek bezoek aan het gebedshuis van een specifieke religie, in dit geval een moskee? Zo ja, hoe verklaart u dan dat weigerende ouders toch in conflict kwamen met de schoolleiding?

 

Vraag 4

Deelt u de mening dat als het bezoek aan een moskee onderdeel is van het lesprogramma, dat de betreffende school dan een bezoek aan alle soorten gebedshuizen in het lesprogramma zou moet opnemen?

 

Vraag 5

Kunt u aangeven in hoeverre scholen die een bezoek aan een moskee brengen óók een bezoek brengen aan andere gebedshuizen?

 

Vraag 6

Klopt het dat er scholen zijn die een moskeebezoek aan een salafistische moskee waarvan is vastgesteld dat er eerder ook haatimams hebben gepredikt verplicht stellen? Zo ja, bent u het met de VVD eens dat het begrijpelijk is dat ouders hier grote moeite mee hebben en dat een dergelijk bezoek aan een in opspraak geraakte moskee zelfs in het geval van vrijwilligheid dubieus is in het kader van de burgerschapsopdracht van scholen?

 

Vraag 7

Bent u bereid om met de Inspectie in gesprek te gaan over het tegengaan van verplichtingen op scholen tot bezoek van een gebedshuis van een specifieke religieuze stroming en er tegelijk op toe te zien dat scholen überhaupt geen moskeeën bezoeken waar ook haatpredikers een podium krijgen?

 

 

 (1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2149026/onvrede-over-moskee-schoolreis